Яструб малий

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Звичайний, досить поширений вид для НПП «Подільські Товтри». Реєструється по всій території парку.

Яструб малий (Accipiter nisus)— в Україні гніздовий, мігруючий, зимуючий вид. Звичайний осілий вид. Полює в лісах, на відкритих просторах, часто на території населених пунктів, зокрема у великих містах. Гніздиться в лісових масивах, байрачних лісах, рідколіссі, лісосмугах, парках. Раціон складається майже повністю з невеликих птахів. Дуже рідко включає в себе дрібних ссавців і комах.

Яструб великий

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Звичайний, досить поширений вид для НПП «Подільські Товтри». Реєструється по всій території парку.

Яструб великий (Accipiter gentilis) — в Україні гніздовий, кочовий, зимуючий вид. Заселяє переважно хвойні і листяні ліси. Віддає перевагу гніздуванню в лісі, який багатий старими і високими деревами, має середню освітленість і невеликі галявини або узлісся неподалік, для полювання. Яструб великий живиться переважно птахами, яких добуває сам. 80—90 % здобичі складають дрозди, дятли, сойки, сірі ворони, граки, голуби.

Як і інші види хижих птахів, яструб великий знаходиться під охороною, полювання на нього заборонене. В Європі має охоронний статус видів з найменшим ризиком.

Пірникоза мала

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Досить рідкісний вид для території НПП «Подільські Товтри». Реєструється на річках та інших водоймах по всій території парку.

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis)— в Україні гніздовий, перелітний, зимуючий вид. Гніздиться на усій території країни, крім гір; мігрує скрізь; регулярно зимує в окремих районах півдня та на Закарпатті, на водоймах решти території трапляється взимку лише інколи. Оселяється на невеликих зарослих озерах і старицях, у дельтах річок. На більшій частині ареалу є осілою за наявності водойм, які взимку не замерзають. Активна переважно вночі. Злітає дуже неохоче, але політ легкий і швидкий. Живиться водяними безхребетними, рідше дрібною рибою та пуголовками.

Канюк звичайний

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Звичайний, досить поширений вид для НПП «Подільські Товтри». Реєструється по всій території парку. Як і всі хижі птахи, страждає від переслідувань з боку малограмотних селян та мисливців. Навіть попри те, що цей птах полює здебільшого на гризунів, він люто винищуються екологічно-несвідомими людьми.

Канюк звичайний (Buteo buteo) — в Україні найбільш численний хижий птах; у різних регіонах осілий, кочовий або перелітний. В Україні поширені два підвиди — Buteo buteo buteo (осілий або кочовий, гніздиться переважно на півночі та заході країни) та Buteo buteo vulpinus (перелітний, гніздиться переважно на півдні та сході). Більшу частину їжі канюка складають мишовидні та інші гризуни, тому він значною мірою є міофагом, заслуговуючи однієї із своїх назв — мишоїд.

Канюк звичайний перебуває під захистом Бернської та Бонської конвенцій, а також Конвенції CITES.

Зимняк

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Вид рідкісний на території НПП «Подільські Товтри». Реєструється  в холодну пору року по всій території парку. Як і всі хижі птахи, страждає від переслідувань з боку малограмотних селян та мисливців. Навіть попри те, що цей птах полює здебільшого на гризунів, він люто винищуються екологічно-несвідомими людьми.

Зимняк (Buteo Lagopus) — звичайний пролітний та зимуючий вид. Зимняк живиться переважно різними гризунами, значно менше птахами. Здебільшого полює на полях, степових ділянках, узліссях, заплавних луках. Здобич птах виглядає, сидячи на верхівці скирти, на підвищенні ґрунту, зрідка на дереві або ширяє на невеликій висоті кругами у повітрі, то піднімаючись, то знижуючись, може зупинятися в повітрі на невеликій висоті на одному місці за допомогою глибоких змахів крил при розгорнутому хвості.

Голуб-синяк

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Вид рідкісний, на території НПП «Подільські Товтри». Реєструється біля с.Кадиївці та с. Залісся Кам’янець-Подільського району.

Голуб-синяк (Columba oenas) – рідкісний голуб в орнітофауні НПП. Харчується переважно рослинною їжею (насіння, плоди, трав’янисті рослини). На території парку спостерігався в кількох місцях. Відноситься до перелітних видів птахів, однак в помірні зими залишається на зимування. Гніздиться у різних лісах із відкритими територіями. Охороняється Бернською конвенцією  та занесений до Червоної книги України.

Голуб сизий

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Гніздовий та зимуючий вид.

Голуб сизий (Columba palumbus) – найпоширеніший вид на території України та НПП. Харчується переважно рослинною їжею (насіння, плоди, трав’янисті рослини). На території парку зустрічається скрізь населених пунктах, є типовим представником синантропних видів. Саме цей вид став основою для виведення селекціонерами різних порід голубів, також відомий як поштовий голуб. Також є дикі популяції голуба сизого які селяться на урвистих берегах та скелях.

Припутень

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Гніздовий та зимуючий вид.

Припутень (Columba palumbus) – найбільший голуб в орнітофауні України. Харчується переважно рослинною їжею (насіння, плоди, трав’янисті рослини). На території парку зустрічається скрізь, віддає перевагу лісам та садам. В останні роки орнітологи відзначають активну синантропізацію (селиться біля людських помешкань). Активно витісняє з екологічної ніші Горлицю садову. Є об’єктом полювання в Україні.