Давньоруські городища Середнього Подністров’я ІХ – початку ХІІІ ст.

Баженов О.Л.

Вивчення пам’яток ІХ-ХІІІ ст. у Середньому Подністров’ї має значний науковий інтерес. Ряд відомих вчених-істориків (М.С.Грушевський, В.Д.Антонович) вважали, що в ІХ-ХІ ст. південно-західні землі Київської Русі були спустошені частими набігами кочівників-половців. Уціліле же населення ніби стояло на надзвичайно низькому рівні розвитку . Цієї думки притримуються Н.Молчановський та П.О.Раппопорт.

Продовжити читання “Давньоруські городища Середнього Подністров’я ІХ – початку ХІІІ ст.”