Покровська церква

Покровська церква, 1909 р.

с. Калиня, Кам’янець-Подільський район

Церква в с.Калиня була в XVI ст. Дерев’яна Пoкровська церква, що існувала пізніше, відмічається у клірових відомостях як побудована у 1750 р. Є. Сецінський сумнівався у цьому тердженні і відносив час забудови церкви до першої чверті XVIII ст. (раніше 1727 р.).

Е. Сецинский
Исторические сведения о приходах и церквях Подольской епархии. Каменецкий уезд.-Кам.- Под., 1895.-С.-168-169.