Покровська церква

Покровська церква, 1860 р.

с. Oстрівчани, Кам’янець-Подільський район

Відомості про церкву в селі Острівчани зустрічаються в писемних джерелах XVI і XVIII ст.ст. Зберігся опис Покровської церкви першої половини XVIII ст.: церква була мала, убога, вкрыта соломою. У 1760 р. була закладена нова церква на кошти, зібрані місцевим братством. Нова церква була дерев’яною, однокупольною з гонтовим дахом, стіни були вальковані (зроблені з колод, окручених соломою і глиною), а весь будинок був обнесений навісом. У 1860 р. на кошти поміщика Тіта Старожинського була побудована кам’яна церква з одним куполом, дзвіницею. Загальний план забудови являв собою чотирикутник з напівколом для олтаря. На місці престолу старої церкви був поставлений кам’яний хрест.

Труды Подольского историко-статистического комитета.-Вып. IX. Приходы и церкви Подольской епархии.-
Каменец-Подольский.-1901.-С.455.