Літопис природи національного природного парку “Подільські Товтри”

Науково-дослідним відділом національного природного парку підготовлено електронний примірник чергового 25 тому Літопису природи, на 271 сторінках та додатках.

У Літописі природи зафіксовано спостереження за динамікою різних природних явищ що відбувалися у 2021 році, а також узагальнено результати наукових досліджень за станом і змінами природних процесів, виконаних на його території.

Проаналізовані метеорологічні показники за 2021 рік, отримані з двох метеостанцій що знаходяться на території парку.

Літопис природи містить відомості про знахідки рідкісних видів рослин і тварин, представлено анотований список мух-сирфід що складається з 125 видів, наведено основні результати науково-дослідних робіт не пов’язаних з програмою Літопису природи.

25 том Літопису природи, як НДДКР, був зареєстрований в УКРІНТЕІ за номером 0122U200092.

Експертний висновок на НДДКР підготував к.б.н. доцент кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка – Микола Дмитрович Матвєєв.