Будинок житловий

Будинок житловий (мур.), XVII-XIX ст. Охоронний №30-ХМ

м. Кам’янець-Подільський, Польський Ринок, 4

Рештки двоповерхового давньоруського житла ХІІ-ХІІІ ст. були виявлені у 1981 p. на площі Центральній, 4. Його підлога розташована на глибині 2,7 м від денної поверхні. У заповненні житла було виявлено завал горілих дерев’яних конструкцій. Досліджена дерев’яна будівля становила зруб з дубових деревин “в обло”. Такий конструктивний тип житлових споруд був характерний для багатьох давньоруських міст і, зокрема, для Києва ХІІ-ХІІІ ст.35. Констатовано, що в центральній частині Старого міста локалізація давньоруських жител ХII-ХIII І ст. наче співпадала з розміщенням пізньосередньовічннх будинків. XVI-XVII ст.

Кам’янеччина в контексті історії Поділля: науковий збірник. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – 124 с.; 1998. – Т.2. – 64 с. (2 томи в одній книзі).
І.С.Винокур, М.Б.Петров. Про час виникнення Кам’янця: погляди дослідників.