Будинок житловий (руїни)

Будинок житловий (руїни під землею), XVII-XVIII ст. Охоронний №16-ХМ

м. Кам’янець-Подільський, вул. П’ятницька, 6

Пам’ятка розташована в середній частині західного боку вул. П’ятницької. Виділити її в описах ХVIII ст. чи на гравюрі К. Томашевича не вдається, тому практично єдиним доступним сьогодні свідченням раннього існування пам’ятки є топографічні карти міста.

Так на планах 1773, 1779, 1800 і 1803 років забудова ділянки пам’ятки зображена у вигляді довгої споруди котра своїм східним торцем виходить на вул. П’ятницьку, а західним примикає до огорожі монастиря Домінікан. На топоплані 1848 року зображено вже дві окремі будівлі, одна від вулиці, а друга при монастирській стіні, розрив між ними складає коло 1/3 глибини парцелі. На планах 1861 та 1873 років забудова знову об’єднується в одну суцільну смугу, але вже із складнішою конфігурацією північної своєї межі. На плані 1884 року дещо спрощується конфігурація плями забудови при стіні Домінікан. План 1930 року зображує забудову ділянки у вигляді двох прямокутних об’ємів. Один з них торцем виходить на вул. П’ятницьку, а другий довшою своєю стороною примикає до домініканського муру. В тексті до плану 1848 року будинок позначений як дім спадкоємців Йософовича.

Окрім топопланів докладним свідченням про пам’ятку на початку ХХ ст. є малюнок Топоркова та довоєнна інвентарна справа.

Будинок зруйнований у повоєнні роки. На нинішній день збереглась його підземна частина, котра також має значні втрати.

Комплексна програма містобудівельної регенерації Старого міста Кам’янця-Подільського. Ескізний проект регенерації східного боку кварталу №6. – Київ, ВНДІТАМ, 1990.