Науково-практичний семінар «ВБУ України міжнародного значення: сучасний стан, тенденції змін, перспективи моніторингу»

НПП “Подільські Товтри” став співучасником науково-практичного семінару «ВБУ України міжнародного значення: сучасний стан, тенденції змін, перспективи моніторингу», м. Київ.

Під час роботи семінару були розглянуті наступні питання:
1. Законодавчі та нормативні документи щодо моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення. Аналіз резолюцій Конференцій Сторін Рамсарської конвенції.
2. Методи моніторингу та організації досліджень в межах ВБУ міжнародного значення.
3. Підходи до оцінки екосистемних послуг ВБУ міжнародного значення.
4. Практичні поради щодо заповнення типового опису ВБУ міжнародного значення.
5. Підготовка картографічних матеріалів та основні вимоги до їх створення.
6. Узагальнення інформації щодо стану ВБУ міжнародного значення окремих регіонів.
7. Презентація методичних рекомендацій з організації інвентаризації, оцінки, моніторингу водно-болотного угіддя міжнародного значення та заповнення інформаційного опису.

Кінцевим результатом роботи науковців повинна стати підготовка оновлених інформаційних описів водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів, та їх подання до Секретаріату Рамсарської конвенції.

За результатами роботи семінару буде також підготовлена збірка матеріалів семінару.