Заказник місцевого значення Черчецька товтра

Географiчне розташування: бiля с. Черче, Чемеровецький район

Площа: 4,5 га

Цiннiсть: Ковила волосиста, горицвiт


Положення про державний ботанічний заказник місцевого значення “Черчецька товтра”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Черчецька товтра”, розташований поблизу с. Черче Чемеровецького р-ну. Товтра, на якій пророзстають десятки цінних рідкісних видів рослин занесених в Червону Книгу України: сон трава, ломиніс цілолистий, горицвіт весняний та ін. Заповіданий рішенням ОВК №153 від 19.10.1988 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Черчецька товтра” становить 4,5 га. Користувач Залучанська с/р с.Черче Чемеровецького р-ну.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Черчецька товтра” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Черчецька товтра”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Черче, Залучанська сільська рада.

2. Мета створення i завдання державного ботанічного заказника місцевого значення “Черчецька товтра”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Черчецька товтра” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Черчецька товтра” є збереження цінних видів рідкісних рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Черчецька товтра”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Черчецька товтра”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбачених положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова сільської ради