Заказник місцевого значення “Три горби”

Географiчне розташування: Панiвецьке лiсництво, с. Княгинин, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 283 га

Цiннiсть: Коручка морозниковидна, любка дволиста


Положення про ботанічний заказник місцевого значення “Три горби”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Три горби”. Залiснена ділянка природного походження, на якій зростають грабово-дубовi дерева, а також різноманітність трав’яного покрову, серед яких цінність складають орхідні – коручка морозниковидна, любка дволиста та ін. Заповіданий постановою ОВК №194 від 26.10.1990 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Три горби” становить 283,0 га. Користувач Панiвецьке лісництво Кам’янець-Подільського держлісгоспу, знаходиться заказник с. Княгин Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Три горби” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Три горби”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 30, держлісгосп, т. 2-38-01.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника місцевого значення “Три горби”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Три горби” входить до складу природозаповідного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Три горби” є збереження цінних видів рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Три горби”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Три горби”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу М.М.Рудько