Пам’ятка природи місцевого значення “Алея горіха волоського”

Географiчне розташування: автошлях Васьковичi-Краснопiльськ, біля с. Гаврилівці, Кам’янець-Подільський район

Площа: 3 га

Цiннiсть: 2-рядна алея, 85 років, висота 10-12 м, діаметр 24 см


Положення про державну ботанічну пам’ятку природи місцевого значення “Алея горіха волоського”

1. Загальні засади.

1.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Алея горіха волоського” знаходиться на відрізку автошляху Васьковичi-Краснопiльськ на 341-343 км. Дворядна алея горіха грецького, посадки 1965 р.
1.2 Загальна площа ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Алея горіха волоського” становить 3,0 га. Користувач Управління автошляхів ШЕД-649 (шляховоексплуатацiйна дільниця – 649) м. Кам’янець-Подільський.
1.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Алея горіха волоського” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Алея горіха волоського”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Пархоменко, 19, Шляхово-експлуатацiйна дільниця 649.

2. Мета створення i завдання державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Алея горіха волоського”.

2.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Алея горіха волоського” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Алея горіха волоського”, є збереження посадки горіха волоського, як цінного виду горіхоплідних. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Алея горіха волоського”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Алея горіха волоського”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок, природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 Закон України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’яткам природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’ятки природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Начальник шляховоексплуатацiйної дільниці №649