Пам’ятка природи місцевого значення “Цикiвська дубина”

Географiчне розташування: Цикiвський розсадник, Чемеровецький район

Площа: 19,3 га

Цiннiсть: Насiннєвi дерева


Положення про державну ботанічну пам’ятку природи місцевого значення “Цикiвська дубина”

1. Загальні засади.

1.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Цикiвська дубина”. Залiснена ділянка лісу листяних порід, де прозростає група дубiв-старожилiв 150-200 річного віку. Також на території ботанічної пам’ятки природи ростуть рідкісні види трав’янистих рослин, занесених в Червону Книгу України: булатка великоквіткова, коручка морозниковидна та інші. Знаходиться ботанічна пам’ятка природи біля с. Цикова Чемеровецького р-ну. Заповідана рішенням ОВК №2 від 01.11.96 р.
1.2 Загальна площа ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Цикiвська дубина” становить 19,3 га. Користувач Кам’янець-Подiльський держлісгосп.
1.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Цикiвська дубина” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Цикiвська дубина”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Шевченка, 30, Кам’янець-Подiльський держлісгосп.

2. Мета створення i завдання державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Цикiвська дубина”.

2.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Цикiвська дубина” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Цикiвська дубина”, є збереження унікальних дерев – аборигенів дуба звичайного старожилів Поділля та трав’янистих рідкісних рослин, занесених до Червоної Книги України. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Цикiвська дубина”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Цикiвська дубина”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст.28 закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’яткам природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’ятки природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу М. Рудько