Пам’ятка природи місцевого значення Дуб черешчатий

Географiчне розташування: м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 16

Площа: 0,01 га

Цiннiсть: 1 дерево, 235 рокiв, висота 21 м, рiдкiсний екзот флори Подiлля