Пам’ятка природи місцевого значення Природне джерело

Географiчне розташування: м. Кам’янець-Подільський, вул. Францисканська, 1.

Площа: 0,0025 га

Цінність: пам’ятка природи

Природне джерело з водою, що належить до класу хлоридно-сульфатних вод. Має назву “Солона вода”.

Рішення облвиконкому від 22.10.1969 р. №358-р.

Положення про гідрологічний заказник місцевого значення “Природне джерело”

1. Загальні засади.

1.1 Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення “Природне джерело” знаходиться по вул. Францісканська, 1, Старе місто, вершина правого схилу Смотрицького коньону, в наскельній вежі (“Башта на броді”). Заповідане розпорядженням ОВК №358-Р від 22.10.69р.
1.2 Загальна площа гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення “Природне джерело” становить 0,0025 га. Користувач Національний історико-архітектурний заповідник “Кам’янець” м. Кам’янець-Подільський.
1.3 Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення “Природне джерело” входить до складу природно-заповiдного фонду України який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення “Природне джерело”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. П’ятницька, 3.

2. Мета створення i завдання гідрологічного заказника місцевого значення “Природне джерело”.

2.1 Гідрологічний заказник місцевого значення “Природне джерело” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням гідрологічного заказника місцевого значення “Природне джерело”, є збереження i відтворення природних комплексів. Ст.25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Гідрологічний заказник місцевого значення “Природне джерело” може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона гідрологічного заказника місцевого значення “Природне джерело”.

3.1 На території гідрологічного заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про гідрологічний заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням гідрологічного заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених гідрологічним заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. Закон України “Про природно-заповiдний фонд України”. Ст.26.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду гідрологічному заказнику та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки гідрологічному заказнику.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території гідрологічного заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності гідрологічного заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної гідрологічному заказнику, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території гідрологічного заказника здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Національного історико-архітектурного заповідника “Кам’янець” В.В.Фенцур.