Пам’ятка природи місцевого значення Розріз скальської серії силура

Географiчне розташування: поблизу с. Завалля, Кам’янець-Подільський район

Площа: 2,3 га

Цінність: Останки вищих рослин верхнього силура, унiкальнi для європейської частини

Положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура”

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура”. Лівий берег р. Збруч біля с. Завалля. Повний геологічний розріз нижньої половини варницької свити. Місцезнаходження залишків вищих рослин верхнього силуру. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура” становить 2,3 га. Користувач КСГП iм. Ленiна с. Завалля Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Завалля, КСГП “iм. Ленiна”.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура” є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. Ст.27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура” , може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз скальської серії силура”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст.28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова правління КСГП “iм. Ленiна”