Пам’ятка природи місцевого значення Розріз субочської свити верхнього ордовика

Географiчне розташування: поблизу с. Гораївка, Кам’янець-Подільський район

Площа: 4 га

Цінність: Унiкальна геологiчна пам’ятка

Положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика” (молодовська серія)

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика” знаходиться біля бувшого с. Надднiстрянка південно-західна околиця поблизу с. Гораївка. Повний розріз субочської свити, розріз осадових відкладів силурійських порід. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика” становить 4,0 га. Користувач радгосп “Староушицький” смт. Стара Ушиця Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, смт. Стара Ушиця, радгосп “Староушицький”.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика” є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз субочської свити верхнього ордовика”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз свити верхнього ордовика”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор радгоспу “Староушицький”


Неостратотип субочской свиты. В с. Надднестрянке Каменец-Подольского района, в верхней части левого берега р. Днестра обнажаются породы субочской свиты. Они представлены темно-серыми, толстослоистыми или тонкоплитчатыми известняками с тонкими (до 3-4 см) прослоями зеленовато-серого мергеля; внизу известняки песчанистые. В подошве залегает прослой (0,2 м) кварцевого песчаника темно-серого цвета с галькой кварца. В известняках встречаются остатки брахиопод, гастропод, мшанок, криноидей. Мощность свиты 3 м. Обнажение имеет важное научное значение, является неостратотипом субочской свиты молодовской серии ашгильского яруса (верхний ордовик).

Геологические памятники Украины : Справочник-путеводитель
/ Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.