Проблеми екологічної безпеки міст України в контексті сталого розвитку і збалансованого природокористування

Фесюк В.О., Мисковець І.Я.

Стаття у PDF

Проблеми екологічної безпеки міст України в контексті сталого розвитку і збалансованого природокористування