Учнівська науково-практична конференція «ВБУ міжнародного значення «Бакотська затока»

З нагоди відзначення Дня водно-болотних угідь в Староушицькій спеціалізованій школі ступенів екологічного напрямку проведено учнівську науково-практичну конференцію з теми «ВБУ міжнародного значення «Бакотська затока». Учні обговорювали результати науково – дослідних досліджень на Бакотській затоці та заходи по збереженню водно – болотних угідь рідного краю. В результаті роботи учнівської конференції зробили такі висновки:

 1. Водно-болотні угіддя є особливим типом природних та антропогенних комплексів. Найбільшу цінність становлять ВБУ, що входять до Списку ВБУ міжнародного значення, створеного в рамках Рамсарської конвенції. Саме таким ВБУ є Бакотська затока.
 2. Виявили види-біоіндикатори, які реагують на зміни у стані довкілля, що виникли під дією природних і антропогенних факторів. А саме: 
  – синьо-зелена водорость осциляторія – це хороший індикатор небезпечного забруднення води органічними сполуками. Влітку при інтенсивному розвитку планктонних водоростей спостерігається «цвітіння» води;
  – ціанобактерія ностак сливовидний є гарним біоіндикатором. 
  Наявність цього виду говорить про чисту воду. Перша ознака тривоги – подрібнення і порушення правильної округлої форми смарагдових “куль” цієї водорості.
 3. Фітопланктон ВБУ Бакотської затоки характеризується бідним видовим складом і низьким кількісним розвитком і складається, переважно, з донних форм діатомових водоростей Pinularia sp., Navicula sp., Melosira italica, Melosira varians, Cocconeis placentula, Cymatopleura sp.
 4. Із сапробіологічного аналізу можемо сказати, що Бакотська затока знаходиться в мезосапробній зоні. В цілому стан ВБУ Бакотської затоки є задовільний.
 5. Природоохоронні заходи на місцевому та загальнодержавному рівні можуть забезпечити унікальний гідрологічний об’єкт. Покращення екологічної ситуації на Бакотській затоці може бути здійснено шляхом виконання науково-обґрунтованих екологічних попусків з Дністровського водосховища. Необхідним є встановлення інформаційних аншлагів інформаційних бюлетенів; проведення просвітницької діяльності серед всіх верств населення; провести розчистку берегових зон від сміття.