7. Давньоруське городище

Городище належить слов’яно-руському населенню ХІ-ХІІІ ст. Матеріали зберігаються у Фондах Кабінету археології Кам’янець-Подільського Державного педагогічного університету ім. В.П.Затонського.

Городище розташоване на лівому високому березі р. Смотрич, в лісі. Воно являє собою один із варіантів укріплень підковообразної форми. Городище оточене невисоким валом, висота якого досягає 2 м, довжина валу – 45 м. Городище займає площу близько 900 кв.м. Археологічний матеріал датується ХІ-ХІІІ ст.

Згідно розпорядження Виконкому Хмельницької обласної Ради від 5.05.1972 року №143 установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м.