7 липня – День працівника природно-заповідної справи України

Заповідна справа це теорія та практика збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів, а також їх раціонального використання в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Основними завданнями ПЗС України є:

1.покращення екологічного стану країни згідно з конституційним правом населення на чисте довкілля через створення географічно репрезентативної мережі природно-заповідної території;

  1. перехід на збалансоване співвідношення земель природно-заповідного фонду з іншими категоріями земель і визнання його обов’язковою складовою сталого розвитку держави;

3.пріорітетність збереження біотичного і ландшафтного різноманіття через формування екологічної мережі України, організація системи екологічного моніторингу природоохоронних територій та управління ними, підвищення екологічної та природоохоронної свідомості населення.

 

Вітаємо усіх працівників природно-заповідної справи та усіх інших фахівців та організацій причетних до природоохоронної галузі. Бажаємо миру, злагоди, незгасаючого натхнення у цій важливій роботі.