«День Дністра-2014»

В рамках заходів до Дня Дністра національним природним парком «Подільські Товтри» в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спільно з науковцями природничого факультету 14.07.2014 р. проведено круглий стіл «Дністер – територія співпраці». Участь у засіданні взяли працівники НПП “Подільські Товтри”, викладачі природничого факультету К-ПНУ, представник департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації, керівник апарату Кам’янець-Подільської райдержадміністрації, еколог управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста при Кам’янець-Подільській міськраді.

З Днем Дністра присутніх привітали учні та вчителі Гораївської (директор Гакман Г.І.) та Староушицької ЗОШ (вчителі Юрченко М.В., Левченко Г.В.) . Директор НПП «Подільські Товтри» Гасюк Л.С., який виокремив проблеми забруднення територій в межах басейну р. Дністер, вказав на зміни кількості та якості рибних ресурсів, на наявність самовільних смітників, відходів, підкреслив невідповідність культури поведінки рекреантів екокульурі. Науковці НПП та природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка повідомили про різноманіття рослин і тварин та вказали про проблеми, які є в межах басейну р. Дністер. Любінська Л.Г. (д.б.н., ст.н. сп. НПП, проф. К-ПНУ) розповіла про флористичне різноманіття прибережно-водної і водної зон, вказала на процеси трансформації, які виникають в результаті діяльності людини у водоохоронній зоні та на водному плесі, показала напрямки моніторингу та управління для збереження і відновлення природного середовища і рослинного покриву на берегах р. Дністер та її приток.

Географічні та геологічні особливості басейну р. Дністер в ретроспективі та у сучасності описав Касіяник І.П. (к.г.н., доц. К-ПНУ). Він розповів якою була річка Дністер при її народженні та як вона змінила своє русло. Показав вплив людини на стан річки. Про фауну Середнього Дністра доповіли Тарасенко М.О. (к.г.н., доц. К-ПНУ) та Дребет М.В. ст.н. сп. НПП). Вони продемонстрували презентацію про видове різноманіття комах, риб, амфібій, рептилій, птахів та ссавців, висвітлили проблеми, які спричиняє антропогенний вплив. Результати моніторингу водного середовища показала Кучинська О.П. Хімічний склад, фізичні властивості води р. Дністер та її приток не завжди відповідають нормативам, що вказує на забруднення, яке здійснює людина. Кривак В.М. (К-П РДА) виступив з пропозицією спільної співпраці науковців та влади для покращення стану р. Дністер. Довгань Ю.А. розповіла про роботу екологів управління при міській раді. Слободян С.В.(головний спеціаліст департаменту екології та природних ресурсів ХОДА) вказав на необхідність спільного вирішення проблем Р. Дністер та її басейну.

Резолюція круглого столу

1.Науковим установам та НПП “Подільські Товтри” продовжити виявлення джерел забруднення та моніторинг стану поверхневих вод басейну р. Дністер.

2.Кам’янець-Подільській районній раді, міській раді, міськвиконкому, райдержадміністрації провести спільний круглий стіл про стан басейну р. Дністер.

3.Хмельницькій облдержадміністрації та облраді організувати і провести круглий стіл щодо стану басейну р. Дністер.

4.Сільським радам, території яких знаходяться в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дністер та його приток провести моніторинг їх стану та здійснити їх очистку, знищити джерела забруднення чи встановити очисні споруди.

5.Хмельницькому обласному управлінню водних ресурсів виділити кошти на відновлення прибережної смуги та насадження типових прибережно-водних рослин, які виконують захисну, фільтраційну та очищувальну функції.

6.Хмельницькому обласному управлінню водних ресурсів розробити та впровадити заходи зі зменшення нагромадження намулу у р. Дністер, яке спричиняє зміну стану поверхневих вод і умов існування водного біорізноманіття.

7.Хмельницькій облдержадміністрації та облраді, Кам’янець-Подільській районній раді, міській раді, міськвиконкому, райдержадміністрації розглянути питання щодо впровадження піролізної переробки сміття задля знищення несанкціонованих смітників і зменшення відходів на полігонах ТПВ.

8.Хмельницькій облдержадміністрації та облраді, Кам’янець-Подільській районній раді, міській раді, міськвиконкому, райдержадміністрації сприяти встановленню мораторію на промисловий вилов риби в Дністерському водосховищі на п’ять років. з метою оптимізації природокористування, покращення стану природного та організації штучного відтворення рибних запасів, організації кращих розвитку любительського та спортивного рибальства регіону.

9.Навчальним закладам і громадським організаціям підвищити екологічний рівень обізнаності про особливості стану басейну р. Дністер і організувати цикл публікацій у пресі та мас-медіа.

10.Обмежити екскурсійне використання БРДМ по річках Смотрич,Дністер та інших річок басейну.

11.Зупинити відкриття нових малих ГЕС на річках басейну Дністра в межах НПП «Подільські Товтри» та врегулювати діяльність існуючих відповідно до природоохоронного законодавства з врахуванням природо-заповідної території та водно-болотного угідь міжнародного значення «Пониззя р. Смотрич» та «Бакотська затока».

12.Екологічній інспекції та екологічній прокуратурі розглянути правомірність використання природних ресурсів в межах басейну р.Дністер.

13.Департаменту екології та природних ресурсів ліміти на використання природних ресурсів на території природно-заповідного фонду не погоджувати без наукового обґрунтування відповідних установ.

До сторіччя дністровської експедиції під керівництвом Петра Бучинського

П.М. Бучинський – видатний вчений, в. о. ректора університету Кам’янець-Подільського державного українського університету (на час роботи І. І. Огієнка міністром освіти), голова Товариства Подільських природодослідників та любителів природи. На круглому столі до Дня Дністра декан природничого факультету М.Д. Матвєєв розповів про експедицію, яка відбулася сто років тому з 5 по 22 червня. Маршрут було прокладено від с. Жванець ( тепер Кам’янець-Подільський р-н ) до с. Ягорлик ( Молдова). П.М. Бучинський запросив в експедицію двох викладачів О.М. Прусевича та Ю. П. Левинського і трьох студентів : В.Д. Боголєпова, Г.В. Кохмана і М.О. Раєвського. За час експедиції вони зупинялися 22 рази. Місця зупинок називали станціями. В межах Хмельниччини було шість станцій. (Гринчук, Каветчина, Устя, Демшин, Ст. Ушиця, Калюс). В 2014 р. викладачами і студентами К-П НУ та науковцями НПП “Подільські Товтри” здійснюється комплексні багаторазові експедиційні виїзди по маршруту, який закладено століття тому. Л.Г. Любінська розповіла про ботанічні дослідження, які описані П. М. Бучинським і теперішню експедицію. На завершення ювілейної експедиції буде проведено наукову конференцію, на якій будуть підведені підсумки за результатами досліджень.