Горлиця садова

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Гніздовий та зимуючий вид.

Горлиця садова (Streptopelia decaocto) – звичайний осілий вид в Україні та НПП.

Гніздиться в лісах парках та садах в межах населених пунктів. В Україні почала з’являтись в першій половині 20-го століття. В останні роки популяція помітно зменшилася, через домінування припутня та витіснення горлиці із місць гніздування.