Канюк звичайний

Поширення на території НПП «Подільські Товтри»

Звичайний, досить поширений вид для НПП «Подільські Товтри». Реєструється по всій території парку. Як і всі хижі птахи, страждає від переслідувань з боку малограмотних селян та мисливців. Навіть попри те, що цей птах полює здебільшого на гризунів, він люто винищуються екологічно-несвідомими людьми.

Канюк звичайний (Buteo buteo) — в Україні найбільш численний хижий птах; у різних регіонах осілий, кочовий або перелітний. В Україні поширені два підвиди — Buteo buteo buteo (осілий або кочовий, гніздиться переважно на півночі та заході країни) та Buteo buteo vulpinus (перелітний, гніздиться переважно на півдні та сході). Більшу частину їжі канюка складають мишовидні та інші гризуни, тому він значною мірою є міофагом, заслуговуючи однієї із своїх назв — мишоїд.

Канюк звичайний перебуває під захистом Бернської та Бонської конвенцій, а також Конвенції CITES.