Заказник загальнодержавного значення Іванковецький

Географiчне розташування: Сатанiвське лiсництво, с. Iванкiвцi, Городоцький район Хмельницької обл.

Площа: 1014,5 га.

Цiннiсть: Орхiднi види, цибуля ведмежа, лiлiя лiсова, бук

Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Iванковецький”

1. Загальні засади.

1.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Iванковецький”. Мальовничі кам’янисті схили Товтрового кряжу, вкриті дубово-грабово-буковими насадженнями. Одне з небагатьох у державі місць зростання суцільних заростей скополiї карнеолiйської, цибулі ведмежої – цінних занесених до Червоної Книги України. Заповіданий постановою РМ УРСР №495 від 12.12.1983 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Iванковецький” становить 1014,5 га. Користувач Сатанiвське лісництво Ярмолинецького держлісгоспу.
1.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Iванковецький” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Iванковецький”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, смт. Ярмолинцi, Ярмолинецький держлісгосп.

2. Мета створення i завдання ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Iванковецький”.

2.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Iванковецький” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Iванковецький” є збереження та охорона унікальних ландшафтів Поділля із рідкісними i цінними видами рослин, занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Iванковецький”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Iванковецький”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. ст. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Ярмолинецького лісгоспу

Читайте про штольні неподалік об’єкту (Іванковецькі штольні)