Заказник загальнодержавного значення Сатанiвський

Географiчне розташування: Сатанiвське лiсництво, смт Сатанiв, Городоцький район

Площа: 1778 га.

Цiннiсть: Орхiднi види, цибуля ведмежа, лiлiя лiсова

Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення “Сатанiвський”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Сатанiвський” розташований в урочищі “Сатанiвська дача”. Природні насадження буку європейського віком більше 150 років. Заповіданий РМ УРСР №500 від 28.10.77р. та розширений постановою ОВК №194 від 26.10.90р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника загальнодержавного значення “Сатанiвський” складає 1778,0 га. Користувач: Сатанiвське лісництво Ярмолинецького держлісгоспу.
1.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Сатанiвський” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника загальнодержавного значення “Сатанiвський”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, смт. Ярмолинцi, Ярмолинецький держлісгосп.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника загальнодержавного значення “Сатанiвський”.

2.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Сатанiвський” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника загальнодержавного значення “Сатанiвський”, є збереження та охорона природних насаджень буку європейського. Ст.25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Сатанiвський”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника загальнодержавного значення “Сатанiвський”.

3.1 На території ботанічного заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про ботанічний заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням ботанічного заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених ботанічним заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. Закон України “Про природно-заповiдний фонд України”. Ст.26 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду ботанічному заказнику та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки ботанічному заказнику.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території ботанічного заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності ботанічного заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної ботанічному заказнику, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території ботанічного заказника здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Ярмолинецького держлісгоспу