Заказник загальнодержавного значення Княжпільський

Географiчне розташування: с. Княжпiль, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 821 га

Цiннiсть: Бук, орхiднi види, пiдснiжник звичайний, лiлiя лiсова

Положення про заказник загальнодержавного значення “Княжпiльський”

1. Загальні засади.

1.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Княжпiльський”. Ділянка товтрового кряжу, вкрита типовими для регіону подільськими дубравами з багатьма виходами на поверхню вапнякових порід. Особливу цінність становлять численні екземпляри вікових дубів, буків i сосен, цінного реліктового виду береки, також різноманітний видовий склад трав’яного покрову – орхiднi види, пiдснiжник звичайний, лілія лісова, та інші види занесені до “Червоної книги”. Заповіданий постановою Ради Міністрів УРСР №194 від 26.10.1990 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Княжпiльський” становить 821.0 га. Користувач Панiвецьке лісництво Кам’янець-Подільського лісгоспу, знаходиться заказник біля с.Княжпiль Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Княжпiльський” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтних заказників загальнодержавного значення, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 30, Кам’янець-Подiльський держлiсгосп. тел. 2-38-01.

2. Мета створення i завдання ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Княжпiльський”.

2.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Княжпiльський” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Княжпiльський” є збереження унікального ландшафту “Подільських Товтр”,та цінних реліктових видів рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Княжпiльський”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Княжпiльський”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова й інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу Рудько М.М.