Заказник загальнодержавного значення Чапля

Географiчне розташування: схил рiки Тернава, с. Демшин, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 177 га

Цiннiсть: Сон великий, ковила волосиста i найкрасивiша, коручка пурпурова, гнiздiвка, булатка великоквiткова

Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення “Чапля”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Чапля”. Схил р. Тарнава на південь с. Демшин Кам’янець-Подільського р-ну. Залiснена ділянка, на якій зростають: гніздівка звичайна, коручка пурпурова, булатка великоквіткова, а також сон великий – усі ці види занесені до Червоної Книги України. Заповіданий постановою Ради Міністрів УРСР №53 від 13.02.1989 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника загальнодержавного значення “Чапля” 177.0 га. Користувач сільська Рада с. Калачківці.
1.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Чапля” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника загальнодержавного значення “Чапля”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с.Калачківці, сільська Рада.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника загальнодержавного значення “Чапля”.

2.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Чапля” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника загальнодержавного значення “Чапля” є збереження унікальних видів рослин, занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Чапля” може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника загальнодержавного значення “Чапля”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Начальник Головного управління національних природних парків і заповідної справи В.Леоненко
Начальник державного управління екології та природних ресурсів в Хмельницькій області В.Шмигований
Сільський голова с. Калачківці О.І. Гержук


Читайте також:

Ковальчук С.І., Любінська Л.Г. Заповiдна перлина Кам’янецького Приднiстров’я урочище “Чапля”