Кам’янець-Подiльський державний ботанічний сад

Географiчне розташування: вул. Лесi Українки, 64, м. Кам’янець-Подiльський

Площа: 17,5 га

Цiннiсть: Колекцiя 2800 видiв сортiв i форм деревної, кущової і трав’яної рослинності


Положення про Кам’янець-Подiльський державний ботанічний сад

1. Загальні засади.

1.1 Державний ботанічний Кам’янець-Подiльський сад знаходиться по вул. Лесi Українки. Заснований в 1930 р. Колекція ботанічного саду нараховує 2800 видів, форм сортів деревних, чагарникових i травних рослин. База наукових досліджень i практики студентів Подільської Державної аграрної Академії. Заповіданий розпорядженням Ради Міністрів УРСР №1180-р від 07.03.63 р.
1.2 Загальна площа державного ботанічного Кам’янець-Подільського саду 17,7 га. Користувач Подільська Державна аграрнотехнiчна Академія.
1.3 Державний ботанічний Кам’янець-Подiльський сад входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, державного ботанічного Кам’янець-Подільського саду, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Шевченка, Подільська Державна аграрнотехнiчна Академія.

2. Мета створення i завдання державного ботанічного Кам’янець-Подільського саду.

2.1 Державний ботанічний Кам’янець-Подiльський сад входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державного ботанічного Кам’янець-Подільського саду, є збереження, вивчення акліматизації цінних i рідкісних видів, форм рослин, збереження ботанічних колекцій.
2.3 Державний ботанічний Кам’янець-Подiльський сад може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних, інтродукційних, селекційно-генетичних цілях. Ст. 31 З.У. про ПЗФ України.

3. Режим території та охорона державного ботанічного Кам’янець-Подільського саду.

3.1 На території державних ботанічних садів забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням, покладених на них завдань i загрожує збереженню колекцій флори.
3.2 У межах ботанічних садів для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання можуть бути виділені зони:

а) експозиційна – її відвідування дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією ботанічного саду;
б) наукова – до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники ботанічного саду у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації;
в) заповідна – відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно пов’язано з проведенням наукових спостережень;
г) адміністративно-господарська.

3.3 Зонування території ботанічних садів проводиться відповідно до “Положення про ботанічний сад” та “Проекту організації території ботанічного саду”, що розробляється спеціалізованими науковими та проектними установами.
3.4 Утримання та реконструкція ботанічного саду проводиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами i затверджуються органами у підпорядкуванні яких перебуває цей ботанічний сад.
3.5 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених ботанічним садом, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. Ст.32 закону України “Про природно-заповідний фонд України”.
3.6 Забороняється проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду ботанічному саду та порушити екологічну рівновагу.
3.7 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки ботанічному саду.
3.8 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.9 Будь-яке засмічення та забруднення території ботанічного саду.
3.10 Надання земельних ділянок під забудову.
3.11 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності ботанічного саду.
3.12 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.13 Розмір шкоди заподіяної ботанічному саду визначається на основі затверджених такс.
3.14 Всі види природокористування, що проводяться на території ботанічного саду здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Ректор ПДАТА М.І. Самокіш