Пам’ятка природи загальнодержавного значення Товтра “Самовита”

Географiчне розташування: поблизу с. Залуччя, Чемеровецький район

Площа: 3,83 га

Цiннiсть: Сон великий, ковила волосиста, зiновать бiла i подiльська

Положення про ботанічну пам’ятку природи загальнодержавного значення товтра “Самовита”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення товтра “Самовита” знаходиться поблизу с. Залуччя Чемеровецького р-ну, являє собою товтру, де ще й досі збереглися майже в первісному стані степова рослинність та рослинність відслонень, а також рослин, занесених до Червоної Книги України – сону широколистого, горицвіту весняного, цибулі подільської, аспленiю чорного та iн. Заповідана розпорядженням РМ УРСР від 14.10.1975 №780-р.
1.2 Загальна площа ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення товтра “Самовита” становить 3,83 га. Користувач КСП iм. Постишева с. Залуччя Чемеровецького р-ну.
1.3 Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення товтра “Самовита” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання i є складовою системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічної пам’ятки загальнодержавного значення “Самовита”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Залуччя, КСП iм. Постишева.

2. Мета створення i завдання ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення товтра “Самовита”.

2.1 Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення товтра “Самовита” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення товтра “Самовита”, є збереження унікального геологічного формування та природного комплексу з цінними рослинами занесених до Червоної Книги України. Ст.27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення товтра “Самовита”, може використовуватись в естетичних, виховних, природоохоронних, рекреаційних, а особливо в наукових цілях.

3. Режим території та охорона ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Самовита”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’яткам природи визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’ятки природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено: Голова правління КСП iм. Постишева


Читайте по темі:

С.І. Ковальчук. Товтра “Самовита” – пам’ятка природи загальнодержавного значення

С.І. Ковальчук, К. Сорочан. Товтра “Самовита” – пам’ятка природи загальнодержавного значення

С.І. Ковальчук. Самовита

Легенда про сон-траву