Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва Голосківський

Географiчне розташування: с. Голосків, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 12,7 га

Цiннiсть: Пам’ятка XIX-го столiття, рiзноманiтний видовий склад

Об’єкт являє собою пам’ятку садово-паркового мистецтва XIXст. Загальна площа парку становить 12,7 га. В даний час частина парку (9 га) належить Кам’янець-Подільському педагогічному університету, а 3,7 га – голосківській середній школі.

Рішення ОВК від 12.12.1972 р. №462.

Підготовка матеріалів до Зводу пам’яток історії та культури України .-К.,- НДІТІАМ.-1994.-С.-90.


Положення про державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський”

1. Загальні засади.

1.1 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський” розташований в с. Голосків Кам’янець-Подільського р-ну. Заснований наприкінці XIX ст. Нараховує 34 породи, в тому числі: сосна кримська, сосна звичайна, сосна Веймутова, бук, каштан, катальпа, бархат амурський та iн. Заповіданий розпорядженням ОВК №462-р від 07.12.1972 р.
1.2 Загальна площа державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський” становить 12,7 га. Користувачі: Голоскiвська середня школа, Кам’янець-Подiльський Державний педагогічний університет iм. Огієнка.
1.3 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувачів:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Голосків, середня школа.
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Огiєнка, Кам’янець-Подiльський державний педагогічний університет.

2. Мета створення i завдання державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський”.

2.1 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державного паркупам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський”, є збереження i відтворення природних комплексів. Ст. 37 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський” може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Голоскiвський”.

3.1 На території державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням, покладених на них завдань i загрожує їх збереженню.
3.2 На території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва “Голоскiвський”, забезпечується проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев i чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вживаються заходи щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників i квітів, трав’яних газонів. Ст. 38 З.У. про ПЗФ України.
3.3 На території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва “Голоскiвський” може проводитись зонування відповідно до вимог, встановлених для ботанічних садів.
3.4 Утримання та реконструкція парку пам’ятки садово-паркового мистецтва “Голоскiвський” проводиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами i затверджуються органами у підпорядкуванні яких перебувають ці парки.
3.5 Власники або користувачі, земельних ділянок, природних об’єктів, оголошених парком пам’яткою садово-паркового мистецтва, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. Ст. 38 закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.6 Забороняється проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду парку пам’ятці садово-паркового мистецтва та порушити екологічну рівновагу.
3.7 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки парку пам’ятці садово-паркового мистецтва.
3.8 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.9 Будь-яке засмічення та забруднення території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва.
3.10 Надання земельних ділянок під забудову.
3.11 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності парку пам’ятки садово-паркового мистецтва.
3.12 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.13 Розмір шкоди заподіяної парку пам’ятці садово-паркового мистецтва визначається на основі затверджених такс.
3.14 Всі види природокористування, що проводяться на території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Голоскiвської середньої школи
Ректор Кам’янець-Подільського педунiверситету


Читайте ще про Голосківський парк на сайті “Замки та храми України”.