Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва “Кам’янець-Подільський парк”

Географiчне розташування: м. Кам’янець-Подільський

Площа: 13 га

Цiннiсть: 1886 рiк – 30 порiд

Положення про державний парк пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк”

1. Загальні засади.

1.1 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк” знаходиться по вул. Шевченка м. Кам’янець-Подiльський на схилі Смотрицького каньйону лівий берег р. Смотрич. Заснований в 1886 р. У лісопарку зростає близько 30 порід. Заповіданий ОВК №156 – р (“б”) від 11.06.70 р.
1.2 Загальна площа державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк” становить 13,5 га. Користувач Управління житлово-комунального господарства міськвиконкому.
1.3 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Соборна, Управління житлово-комунального господарства міськвиконкому.

2. Мета створення i завдання державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк”.

2.1 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подiльський”, є збереження природних комплексів. Ст. 37 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Державний парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк” може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Кам’янець-Подільський парк”.

3.1 На території державного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням, покладених на них завдань i загрожує їх збереженню.
3.2 На території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва “Кам’янець-Подільський парк”, забезпечується проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев i чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вживаються заходи щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників i квітів, трав’яних газонів.
3.3 На території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва “Кам’янець-Подільський парк” може проводитись зонування відповідно до вимог, встановлених для ботанічних садів.
3.4 Утримання та реконструкція парку пам’ятки садово-паркового мистецтва “Кам’янець-Подільський парк” проводиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами i затверджуються органами у підпорядкуванні яких перебувають ці парки.
3.5 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених парком пам’яткою садово-паркового мистецтва, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 38 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.6 Забороняється проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду парку пам’ятці садово-паркового мистецтва та порушити екологічну рівновагу.
3.7 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки парку пам’ятці садово-паркового мистецтва.
3.8 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.9 Будь-яке засмічення та забруднення території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва.
3.10 Надання земельних ділянок під забудову.
3.11 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності парку пам’ятки садово-паркового мистецтва.
3.12 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.13 Розмір шкоди заподіяної державному парку пам’ятці садово-паркового мистецтва, визначається на основі затверджених такс.
3.14 Всі види природокористування, що проводяться на території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Начальник Управління житлово-комунального господарства міськвиконкому