Заказник місцевого значення Івахновецький ліс

Географiчне розташування: с. Iвахнiвцi, Чемеровецький район

Площа: 81 га

Цiннiсть: Орхідні види, цибуля ведмежа

Положення про державний ландшафтний заказник місцевого значення “Iвахновецький ліс”

1. Загальні засади.

1.1 Державний ландшафтний заказник місцевого значення “Iвахновецький ліс”, товтровий кряж покритий, грабово-дубовим лісом природного походження – природний комплекс біля с. Iвахнiвцi Чемеровецького р-ну; в якому зустрічаються цінні рідкісні рослини. Унікальний ландшафт Подільського регіону. Заповіданий рішенням ОВК №171 від 16.10.1991 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника місцевого значення “Iвахновецький ліс” становить 81,0 га. Користувач Вишнiвецьке лісництво Ярмолинецького лісгоспу.
1.3 Ландшафтний заказник місцевого значення “Iвахновецький ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтного заказника місцевого значення “Iвахновецький ліс”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, смт. Ярмолинцi, Ярмолинецький лісгосп.

2. Мета створення i завдання державного ландшафтного заказника місцевого значення “Iвахновецький ліс”.

2.1 Державний ландшафтний заказник місцевого значення “Iвахновецький ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника місцевого значення “Iвахновецький ліс” є збереження унікального природного комплексу частини товтрового кряжу покритого лісом природного походження та інших цінних видів рідкісних рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник місцевого значення “Iвахновецький ліс”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника місцевого значення “Iвахновецький ліс”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок, природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Ярмолинецького лісгоспу