Заказник місцевого значення Сорочинські Товтри

Географiчне розташування: мiж с. Бiла та с. Садове, Чемеровецький район

Площа: 6,8 га

Цiннiсть: Ковила волосиста, горицвiт


Положення про державний ландшафтний заказник місцевого значення “Сорочинськi товтри”

1. Загальні засади.

1.1 Державний ландшафтний заказник місцевого значення “Сорочинськi товтри”, ландшафт покритий рідкісним угрупуванням ковили волосистої, цибулі подільської, авринiї скельної та iн. Розташований між селами Біла, Садове та Чорна. Заповіданий рішенням ОВК №171 від 16.10.1991 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника місцевого значення “Сорочинськi товтри” становить 6,8 га. Користувач сільська рада с. Біла Чемеровецького р-ну.
1.3 Ландшафтний заказник місцевого значення “Сорочинськi товтри” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтного заказника місцевого значення “Сорочинськi товтри”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Біла, сільська рада.

2. Мета створення i завдання державного ландшафтного заказника місцевого значення “Сорочинськi товтри”.

2.1 Державний ландшафтний заказник місцевого значення “Сорочинськi товтри” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника місцевого значення “Сорочинськi товтри” є збереження унікального природного комплексу товтр покритих степовою рослинністю та інших цінних видів рослин занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник місцевого значення “Сорочинськi товтри”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника місцевого значення “Сорочинськi товтри”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова сільської ради