Заказник місцевого значення “Китайгородський ліс”

Географiчне розташування: схил р. Тернава поблизу с. Китайгород, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 84 га

Цiннiсть: Орхідні, зiновать Блоцького

Положення про заказник місцевого значення “Китайгородський ліс”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Китайгородський ліс”. Залiснена ділянка правого берега річки Тарнава поблизу с. Китайгород Кам’янець-Подільського району. Цінність представляють рідкісні види рослин орхiдних видів, зiновать Блоцького та ін. Заповіданий постановою ОВК №153 від 19.10.1988 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Китайгородський ліс” становить 84,0 га. Користувач приватна селянська спілка “Комунар” с. Китайгород Кам’янець-Подільського району.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Китайгородський ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України. Охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Китайгородський ліс”, а також зміна його границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Китайгород, приватна селянська спілка “Комунар”.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника місцевого значення “Китайгородський ліс”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Китайгородський ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Китайгородський ліс” є збереження цінних видів рідкісних рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Китайгородський ліс”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Китайгородський ліс”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно заповідний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова правління приватної селянської спілки “Комунар” Годований В.