Заказник місцевого значення “Мукшанський”

Географiчне розташування: с. Слобiдка Кульчiєвецька, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 21 га

Цiннiсть: Ковила волосиста, шавлiя кременецька


Положення про ботанічний заказник місцевого значення “Мукшанський”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Мукшанський”. Ділянка лівого берега р.Мукша поблизу с. Слобідка Кульчиєвецька. Цінність представляють рідкісні види рослин: ковила волосиста, шавлія кременецька. Заповіданий рішенням ОВК №153 від 19.10.1988 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Мукшанський” становить 21,0 га. Користувач сільська рада с. Слобідка Кульчиєвецька Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Мукшанський” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Мукшанський”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Слобідка Кульчиєвецька, сільська рада.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника місцевого значення “Мукшанський”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Мукшанський” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Мукшанський” є збереження цінних видів рідкісних рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Мукшанський”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Мукшанський”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог, що до охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Сільський голова В.О. Фурман