Заказник місцевого значення “Староушицький”

Географiчне розташування: Староушицьке лiсництво, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 2715 га

Цiннiсть: Коручка морозниковидна, ковила волосиста, гнiздiвка звичайна


Положення про ландшафтний заказник місцевого значення “Староушицький”

1. Загальні засади.

1.1 Ландшафтний заказник місцевого значення “Староушицький”. Лісовий масив, вздовж правого схилу річки Ушицi i лівого берега р. Днiстер. Переважаюча порода – сосна. В масиві прозростають трав’яні рідкісні рослини коручка морозниковидна, ковила волосиста, гніздівка звичайна. Заповіданий рішенням ОВК №3 від 17.12.1992 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника місцевого значення “Староушицький” становить 2715,0 га. Користувач Староушицьке лісництво, Кам’янець-Подільського держлісгоспу, знаходиться заказник поруч смт. Стара Ушиця.
1.3 Ландшафтний заказник місцевого значення “Староушицький” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтного заказника місцевого значення “Староушицький”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 30, Кам’янець-Подiльський держлісгосп, тел. 2-38-01.

2. Мета створення i завдання ландшафтного заказника місцевого значення “Староушицький”.

2.1 Ландшафтний заказник місцевого значення “Староушицький” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника місцевого значення “Староушицький” є збереження унікальних видів рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник місцевого значення “Староушицький”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника місцевого значення “Староушицький”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу Рудько М.М.