Заказник місцевого значення “Наддністрянський”

Географiчне розташування: с. Калачкiвцi, с. Рогiзна, с. Субiч, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 1167 га

Цiннiсть: Цибуля подiльська, сон великий, сон чорнiючий

Положення про ботанічний заказник місцевого значення “Наддністрянський”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Наддністрянський”. Лісовий масив вкритий грабово-дубовими деревами, та різноманітними трав’яним покривом – рослинами з Червоної Книги України: цибуля подільська, сон великий, сон чорніючий. Заповіданий рішенням ОВК №7 від 25.12.1992 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Наддністрянський” становить 1167,0 га. Користувачі Кадиєвецьке лісництво Кам’янець-Подільського дердлісгоспу, а також селянська спілка “Наддністрянська” (с. Калачківці, с. Рогізна, с. Субіч) Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Наддністрянський” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Наддністрянський”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувачів:
а) Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 30, Кам’янець-Подільський держлісгосп. т. 2-38-01.
б) Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Калачківці, селянська спілка “Наддністрянська”.

2. Мета створення i завдання державного ботанічного заказника місцевого значення “Наддністрянський”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Наддністрянський” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Наддністрянський” є збереження та охорона унікальних видів рослин. Згідно Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Наддністрянський”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Наддністрянський”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. (СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”).
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу М.М. Рудько

Голова правління СС “Наддністрянська”