Заказник місцевого значення “Павловi криниці”

Географiчне розташування: бiля с. Нефедiвцi, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 6 га

Цiннiсть: Дикi бджоли


Положення про ентомологічний заказник місцевого значення “Павловi криниці”

1. Загальні засади.

1.1 Ентомологічний заказник місцевого значення “Павловi криниці” – задернілі схили, біля с. Нефедiвцi вкриті різнотрав’ям де зустрічаються дикі бджоли, зростають цінні лікарські рослини. Заповіданий рішенням ОВК №306 від 18.10.1982 р.
1.2 Загальна площа ентомологічного заказника місцевого значення “Павловi криниці” становить 6,0 га. Користувач сільська Рада с. Нефедiвцi Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ентомологічний заказник місцевого значення “Павловi криниці” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ентомологічного заказника місцевого значення “Павловi криниці”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, с. Нефедiвцi, сільська Рада.

2. Мета створення i завдання ентомологічного заказника місцевого значення “Павловi криниці”.

2.1 Ентомологічний заказник місцевого значення “Павловi криниці” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ентомологічного заказника місцевого значення “Павловi криниці” є збереження унікальних видів диких бджіл. Ст.25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ентомологічний заказник місцевого значення “Павловi криниці”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ентомологічного заказника місцевого значення “Павловi криниці”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Сільський голова Василинчук В.