Пам’ятка природи місцевого значення Урочище “Деренівка”

Географiчне розташування: Цикiвський розсадник, Городоцький район

Площа: 17 га

Цiннiсть: Цiннi види рослин


Положення про державну ботанічну пам’ятку природи місцевого значення урочище “Деренівка”

1. Загальні засади.

1.1 Урочище “Деренівка”. представляє собою лісовий масив, який розкинувся на лісовому корінному придолинному крутосхилі р. Смотрич. Його поверхня помережена декількома досить глибокими ярами з обривистими бортами. Розташоване за 0,3 – 0,4 км на схід від бригадного села Грицькiв. Як на урочище, так i з нього відкриваються надзвичайно мальовничі краєвиди з гористою місцевістю, вкритою прадавньою лісовою та частково наскельною рослинністю, з широкою заплавою р. Смотрич. Тут проходить північна границя знаменитих “Подільських Товтр”. Це i зумовило досить своєрідний i різноманітний рослинний світ урочища. Характерною особливістю є зростання в його грабових та грабово-дубових лісах низки видів рослин, притаманних флорі Товтрової гряди. Поміж них є чимало, які занесені до Червоної Книги України. То перед усім орхiднi: булатка великоквіткова, коручки морозиковидна та темно-червона, зозулинi сльози яйцелистi, гніздівка звичайна, любки дволиста та зеленоцвiтна, а також лілія лісова, пiдснiжник звичайний. Тут знайдено єдине місцезнаходження в області дуже рідкісного гірського карпатського виду – карпезiя пониклого. На верхніх частинах схилів, на так званих “лобах” зростають досить потужні популяції малопоширеного виду – аконiта шерстистовустого. На днищі одного з найбільших ярів урочища, розмитого зливовими та талими сніговими водами знайдено бивень мамонта, та інші палеонтологічні рештки тварин. Заповідана рішенням ОВК №2 від 01.11.96 р.
1.2 Загальна площа ботанічної пам’ятки природи місцевого значення урочище “Деренівка” становить 17,0 га. Землекористувач КСГП iм. Демитрова с. Вел. Карабчиїв, Городоцького р-ну.
1.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення урочище “Деренівка” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення урочище “Деренівка”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Городоцький район, с. Великий Карабчиїв, КСГП iм. Демитрова.

2. Мета створення i завдання державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення урочище “Деренівка”.

2.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення урочище “Деренівка” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення урочище “Деренівка”, є збереження рідкісних видів рослин занесених до Червоної Книги України. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення урочище “Деренівка”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних та інших цілях.

3. Режим території та охорона державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення урочище “Деренівка”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок, природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’яткам природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’ятки природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова правління КСГП iм. Димитрова