Пам’ятка природи місцевого значення “Дубовий ліс”

Географiчне розташування: с. Слобідка Смотрицька, Чемеровецький район

Площа: 4,8 га

Цiннiсть: Орхідні види

Положення про державну ботанічну пам’ятку природи місцевого значення “Дубовий ліс”

1. Загальні засади.

1.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Дубовий ліс”. Природний лісовий масив дуба звичайного віком поверх 100 років, проростає поблизу с. Слобідка Смотрицька. Заповідана рішенням ОВК №171 від 16.11.91 р.
1.2 Загальна площа ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Дубовий ліс” становить 4,8 га. Знаходиться у користуванні сільської ради с. Слобідка Смотрицька, Чемеровецького р-ну.
1.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Дубовий ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Дубовий ліс” звичайний, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Слобідка Смотрицька, сільська рада.

2. Мета створення i завдання державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Дубовий ліс”.

2.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Дубовий ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Дубовий ліс”, є збереження унікального масиву дуба звичайного природного походження віком зверх 100 років – аборигенів, старожилів Поділля.
2.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Дубовий ліс”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Дубовий ліс”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Закон України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’яткам природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’ятки природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова сільської ради