Пам’ятка природи місцевого значення “Букові дерева”

Географiчне розташування: с. Кутківці, Чемеровецький район

Площа: 0,1 га

Цiннiсть: Бук

Положення про державну ботанічну пам’ятку природи місцевого значення “Букові дерева”

1. Загальні засади.

1.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Букові дерева”. Природний лісовий масив поблизу с. Куткiвцi в якому прозростають дерева буку європейського. Заповідана ОВК №7 від 25.12.92 р.
1.2 Площа яку займають “Букові дерева” складає 0,1 га. Знаходиться пам’ятка природи у користуванні радгоспу “Восход” Чемеровецького р-ну, с. Куткiвцi.
1.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Букові дерева” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Букові дерева”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Куткiвцi, радгосп “Восход”.

2. Мета створення i завдання державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Букові дерева”.

2.1 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Букові дерева” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Букові дерева”, є збереження в природному стані природних насаджень буку європейського найбільш східного місцезростання.
2.3 Державна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Букові дерева”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних та інших цілях.

3. Режим території та охорона державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Букові дерева”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Закон України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’яткам природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’ятки природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор радгоспу “Восход”