Пам’ятка природи місцевого значення Дуб черешчатий

Географiчне розташування: м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 29.

Площа: 0,3 га

Цiннiсть: 4 дерева, понад 200 рокiв, рiдкiсний екзот флори Подiлля