Пам’ятка природи місцевого значення Розріз гораївської свити середнього ордовика (молодовська серія)

Географiчне розташування: поблизу с. Гораївка, Кам’янець-Подільський район

Площа: 2,1 га

Цінність: Середнiй ордовик, лiтологiчна характеристика з комплексом викопної фауни

Положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика” (молодовська серія)

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика”. Верхня частина яру південно-східної околиці с. Гораївка. Повний літологічний розріз гораївської свити з комплексом викопної фауни силурійських відкладів. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика” становить 2,1 га. Користувач селищна Рада смт. Стара Ушиця Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, смт. Стара Ушиця, селищна Рада.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика” є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз гораївської свити середнього ордовика”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз свити середнього ордовика”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок, природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова селищної Ради Юрчук В.


Стратотип гораевской свиты. На юго-восточной окраине с. Гораевки Каменец-Подольского района, в обрывистом склоне большого оврага обнажаются породы гораевской свиты. Они представлены серыми и желтовато-серыми; известковистыми песчаниками вверху мелкозернистыми, сахаровидными, в середине среднезернистыми с галькой кварца и с катунами аргиллитов и алевролитов. Встречаются остатки брахиопод с широким видовым составом и с руководящими формами, остатки мшанок, наутилоидей, криноидей и др. Мощность свиты 3,5 м. Обнажение имеет большое научное значение, является стратотипом гораевской свиты карадокского яруса (ордовик).

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель
/ Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.