Пам’ятка природи місцевого значення Розріз нагорянської свити

Географiчне розташування: поблизу с. Нагоряни, Кам’янець-Подільський район

Площа: 5 га

Цінність: Стратотипiчний розрiз

Положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити”

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити”. Південно-західна околиця с. Нагоряни. Стратотипiчний розріз нагорянської свити осадових відкладів силурійських порід. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити” становить 5,0 га. Користувач радгосп “Довжоцький” с. Довжок Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Довжок, радгосп “Довжоцький”.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити” є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. Ст. 27 З.У. “Про природно-заповідний фонд України”.
2.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз нагорянської свити”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. “Про природно-заповідний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор радгоспу “Довжоцький”