Пам’ятка природи місцевого значення Розріз канилiвської свити маниловецької серії

Географiчне розташування: поблизу с. Цвiклiвцi, Кам’янець-Подільський район

Площа: 4 га

Цінність: Унікальна геологiчна пам’ятка

Положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії (голоскiвська i шустiвецька пiдсвити i нижньої частини цвиклiвської свити)”

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії”. Яр в лівому схилі р. Смотрiч в 0,3 км вище висячого містка в с.Цвiклiвцi. Неостратип канилiвської свити силуру. Розріз осадових відкладів силурійських порід. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розрiз канилiвської свити маниловецької серії” становить 4,0 га. Користувач сільська Рада с. Устя Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Устя, сільська Рада.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії” є збереження стратиграфічних профілів осадових порід. (Ст.27. З.України про ПЗФ України).
2.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Розріз канилiвської свити маниловецької серії”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження.(Ст. 28. З.України про ПЗФ України).
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Сільський голова В. Ткачук