Пам’ятка природи місцевого значення Печера Малишка-Киянка

Географiчне розташування: поблизу с. Завалля, Кам’янець-Подільський район

Площа: 1 га

Цінність: Унікальна геологiчна пам’ятка

Положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка”

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка” знаходиться на північній околиці с. Завалля Кам’янець-Подільського р-ну. Карстова печера, довжина ходів 250 м. Закладена в гіпсах верхнього тортону неогенової системи геологічний розріз нижньої половини варницької свити. Місцезнаходження залишків вищих рослин верхнього силуру. Заповідана рішенням ОВК №278 від 04.09.1982 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка” становить 1,0 га. Користувач КСГП iм. Ленiна с. Завалля Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Завалля, КСГП “iм. Ленiна”.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка” є збереження унікальних геологічних натiкових форм гіпсу, вапняку, кремнію. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи місцевого значення “Печера Малишка-Киянка”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова правління КСГП “iм. Ленiна”


В с. Завалье Каменец-Подольского района находится еще одна пещера – Малышка-Киевлянка с общей длиной ходов 250 м. Так же, как и Атлантида, эта пещера заложена в тортонских гипсах, в ней сформирована мощная толща рыхлого заполнителя, который дает дополнительные материалы для изучения палеогидрогеологических условий территории в поздненеогеновое – четвертичное время. Пещера представляет научный интерес.

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.

За даними інструментальних вимірювань Яворського В. довжина печери 557 м.