Якісні та кількісні показники вмісту хімічних елементів в джерельній воді в районі Бакотського монастиря

Аналіз 1997 року

Джерело 1

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
рН середовища
одиниць рН
6,0-9,0
6,55
Лужність
мг-екв/л
2,5
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
12,5
Кальцій
мг-екв/л
5,2
Магній
мг-екв/л
7,3
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
26,2
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
12,2
Азот амонійний
мг/куб.дм
25
0,3
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,01
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
0,36

Джерело 2

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
рН середовища
одиниць рН
6,0-9,0
7,35
Лужність
мг-екв/л
2,0
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
10,6
Кальцій
мг-екв/л
4,6
Магній
мг-екв/л
6,0
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
26,0
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
10,3
Азот амонійний
мг/куб.дм
25
0,4
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,012
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
0,5

Джерело 3

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
рН середовища
одиниць рН
6,0-9,0
7,43
Лужність
мг-екв/л
2,2
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
10,8
Кальцій
мг-екв/л
5,0
Магній
мг-екв/л
5,8
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
26,3
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
9,8
Азот амонійний
мг/куб.дм
25
0,4
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,011
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
0,42

Дата проведення аналiзу 12.08.97 р.
Лабораторiя екомонiторингу НПП “Подiльськi Товтри”

Аналіз 2003 року

Джерело 1

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
Електропровідність
мС см-1
—–
0,68
рН середовища
одиниць рН
6,0-8,0
6,55
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
7,40
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
25,0
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
67,84
Азот амонійний
мг/куб.дм
2,0
0,25
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,23
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
1,13

Джерело 2

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
Електропровідність
мС см-1
—–
0,68
рН середовища
одиниць рН
6,0-8,0
7,26
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
8,97
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
24,29
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
48,40
Азот амонійний
мг/куб.дм
2,0
0,24
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,29
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
1,10

Джерело 3

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
Електропровідність
мС см-1
—–
0,69
рН середовища
одиниць рН
6,0-8,0
6,93
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
6,85
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
30,43
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
82,29
Азот амонійний
мг/куб.дм
2,0
0,20
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,30
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
1,98

Дата проведення аналізу 08.08.2003 р.
Лабораторія екомоніторингу НПП “Подільські Товтри”

Аналіз 2004 року

Джерело 1

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
Електропровідність
мС см-1
0,68
рН середовища
одиниць рН
6,0-8,0
7,26
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
8,94
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
24,29
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
48,40
Азот амонійний
мг/куб.дм
2,0
0,24
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,29
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
1,10
Калій-натрій
мг/куб.дм
70,0
39,56
Бікарбонати
мг/куб.дм
400,0
266,57
Сухий залишок
мг/куб.дм
900,0
226,44
Лужність
мг/куб.дм
4,37

Джерело 2

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
Електропровідність
мС см-1
0,68
рН середовища
одиниць рН
6,0-8,0
6,55
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
7,40
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
25,0
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
67,84
Азот амонійний
мг/куб.дм
2,0
0,25
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,23
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
1,13
Калій-натрій
мг/куб.дм
70,0
66,01
Бікарбонати
мг/куб.дм
400,0
315,37
Сухий залишок
мг/куб.дм
900,0
294,50
Лужність
мг/куб.дм
5,17

Джерело 3

Показники
Одиниці виміру
Норматив
СанПіН
N4630-88
Фактичний
вміст
ГОСТ 2874-82
Електропровідність
мС см-1
0,69
рН середовища
одиниць рН
6,0-8,0
6,93
Жорсткість
мг-екв/л
7,0
6,85
Хлориди
мг/куб.дм
350,0
30,43
Сульфати
мг/куб.дм
500,0
82,29
Азот амонійний
мг/куб.дм
2,0
0,2
Азот нітритний
мг/куб.дм
3,3
0,3
Азот нітратний
мг/куб.дм
45,0
1,98
Калій-натрій
мг/куб.дм
70,0
54,28
Бікарбонати
мг/куб.дм
400,0
386,13
Сухий залишок
мг/куб.дм
900,0
334,81
Лужність
мг/куб.дм
6,33

Дата проведення аналізу 03.06.2004 р.
Лабораторія екомоніторингу НПП “Подільські Товтри”