11. Ранньопалеолітичне місцезнаходження крем’яних виробів

Ашельські крем’яні вироби були знайдені археологами Борисковським П.І. в 1953 р. та Чернишем О.П. – в 1965 р. Матеріали досліджень зберігаються в інституті археології АН УРСР.

Лука-Врублівецька – значна пам’ятка перебудування людей раннього палеоліту на території України. В цьому періоді завершився процес виділення людини з тваринного світу, були виготовлені перші знаряддя праці з каменя, дерева і кістки, виникли найпростіші трудові навики, зокрема виготовлення одягу та спорудження житла. У цей період також складаються основи суспільної організації та зароджуються ідеологічні уявлення.

Територія кам’яних виробів ашельської епохи займає терасу довжиною 2 км і шириною 0,5 км. Площина тераси понижується на південь, в сторону теперішнього русла р. Дністер. Вироби було знайдено серед природних уламків загальною кількістю близько 80 предметів, що поділяються на кілька хронологічних груп, різних за своїми техніко-технологічними показниками та ступенем збереженності. Найдавнішу та найбільшу за кількістю знахідок групу становлять сильно обкатані вироби архаїчного вигляду. У складі знахідок – ручне рубило, нуклеуси, відщепи і пластини. Рубило має мигдалевидну форму. Робочі краї його слабо завивисті. На тильному кінці збереглася незначна жовнова кірка, що утворює п’ятку. Відщепи здебільшого масивні, їхні ударні бугорки рельєфні, в точці удару помітні характерні виступи й щербини.

Згідно розпорядження Виконкому Хмельницької обласної Ради від 5.05.1974 року №143 установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м. Вона являє собою площадку, з півдня обмежену р. Дністер.