13. Городище

Городище виконувало функції форпоста для захисту Галицько-Волинських земель зі сходу. У 1888 р. на городищі проводив розкопки Ю. Сіцінський.

Речі з городища знаходяться в Краківському музеї. Городище мае грушевидну форму у плані. 3 вузького кінця на віддалі 105 м городоще перерізане валом. Довжина всього городища від Мису до подвійного валу – 410 м, ширина в самому широкому місці – 210 м. За подвійним валом, який відділяє городище від гребня гори, на відстані 82 м є ще один вал, який перерізує гору з північного сходу на південний захід.

Згідно розпорядження Виконкому Хмельницької обласної Ради від 5.05.1974 року №143 установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м. У охоронну зону входять земні насадження.