2. Поселення черняхівської культури

Поселення залишене племенами черняхівської культури (II -V ст. н. е.).

Пам’ятку виявив М.Рудинський у 1928 р. У 1969-1970 рр. пам’ятку розвідково обстежили С.Э.Ніневич та А.Ф.Гуцал. Щоденник, графічні матеріали, звіт зберігаються в архіві археологїї АН України, знахідки – у Кам’янець-Подільському педуніверситеті.

Поселення розташоване на південно-західному пологому схилі урочища Кульбиха. Воно займає площу 5 га. Культурний шар розповсюджується на сусідній мис, який закриває урочище. Знахідки розташовані низько (близько 3 м) над тальвегом безіменного струмочка, який тече по дну Кульбихи (Кульбинихи). На поселенні знайдені фаунистичні залишки, кераміка черняхівської (II-V ст. н. е.) та трипільської культури (IV-III тис. до н.е.), середньовіччя. Під час польвих робіт 1969-1970 рр. на поселенні знайдено кругле в плані скупчення каміння, діаметр його 5 м. Серед них були і оброблені камені. Поселення має важливе значення для вивчення черняхівської культури Подністров’я.

Згідно розпорядження виконкому Хмельницької обласної Ради від 5.05.1972 року №143 установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м від пам’ятки.